Sprawozdanie z przejrzystości działania KPW Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020

Sprawozdanie z przejrzystości działania KPW Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020

Przedstawiamy Sprawozdanie z przejrzystości działania KPW Audyt Sp. z o.o., wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4116. Raport uwzględnia dane za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020.
Niniejsze sprawozdanie jest zgodne z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz ustawą z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415). 

 

KPW Audyt Sp. z o.o. – Sprawozdanie z przejrzystości za 2020 rok