Usługi

Świadczymy usługi w zakresie audytu, doradztwa ekonomicznego i podatkowego,
obsługi księgowej oraz wsparcia biznesowego.
test

Badanie i przegląd sprawozdania finansowego

Procedury przeprowadzonego przez nas badania są zgodne z polskimi i międzynarodowymi standardami rewizji finansowej.

test

Kontrola i audyt wewnętrzny

Prawidłowy system kontroli wewnętrznej umożliwia nie tylko szybkie wykrycie nieprawidłowości oraz nadużyć w firmie, ale przede wszystkim pozwala ograniczyć ryzyka związane z nieprawidłowościami.

test

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Realizujemy usługi księgowe i kadrowo-płacowe z zachowaniem najwyższych standardów, zapewniając Klientom szybki dostęp do sporządzanych informacji.

test

Audyt projektów

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w zakresie audytów środków otrzymanych z programów operacyjnych i programów ramowych.

test

Przekształcanie sprawozdania finansowego (MSR/MSSF)

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie wsparcia jednostek w powyższym procesie.

test

Szkolenia

Organizujemy szkolenia eksperckie w ramach świadczonych usług.

test

Sporządzanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Kompleksowo wykonujemy prace związane z przygotowaniem odpowiednich sprawozdań wymaganych przepisami prawa.

test

Due diligence i wyceny przedsiębiorstw

Usługi due diligence świadczy wyspecjalizowany zespół składający się głównie z doświadczonych biegłych rewidentów, z niezbędną wiedzą z zakresu prawa bilansowego podatkowego, czy handlowego.

test

Inne usługi wynikające z KSH

Kodeks spółek handlowych określa sytuacje, w których daną czynność może wykonać tylko biegły rewident, jak: badanie planów połączenia spółek, podziału spółek, czy planów przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności.