Sprawozdanie z przejrzystości działania KPW Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy 01.01.2019 - 31.12.2019

Sprawozdanie z przejrzystości działania KPW Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy 01.01.2019 - 31.12.2019

27 kwietnia 2020 roku spółka KPW Audyt Sp. z o.o. sporządziła sprawozdanie z przejrzystości działania za rok obrotowy 2019.

 

KPW Audyt Sp. z o.o. – Sprawozdanie z przejrzystości za 2019 rok