Sprawozdanie z przejrzystości działania KPW Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018

Sprawozdanie z przejrzystości działania KPW Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018

W dniu 29 kwietnia 2019 r. został sporządzony raport z przejrzystości działania KPW Audyt Sp. z o.o

 

KPW Audyt Sp. z o.o. – Sprawozdanie z przejrzystości za 2018 rok