Wiśniowski

„Usługi audytorskie na rzecz naszych spółek są wykonywane sprawnie, a kompetentny zespół audytorski pod nadzorem biegłego rewidenta pozostaje z nami w stałym kontakcie w trakcie całego procesu badania.”