RCEkoenergia

"Biegli rewidenci wykonujący audyt w imieniu firmy audytorskiej wykazali się starannością i terminowością, a czynnoci zostały wykonane zgodnie z zawartą umową."