Organika

„Zespół przeprowadzający badanie sprawozdań finansowych w imieniu firmy audytorskiej wykazał się zarówno dobrą organizacją pracy, dużym zaangażowaniem, jak i należytą starannością. Prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi oraz wymogami zawartych umów.”