Lotos

„Badanie sprawozdań finansowych zostało przeprowadzone zgodnie z umową, z zachowaniem uzgodnionych terminów. Na podstawie pozytywnych doświadczeń z dotychczasowej współpracy, możemy polecić firmę KPW Audytor jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę usług w powyższym zakresie.”