Lasy Państwowe

„Badanie zostało przeprowadzone z bardzo wnikliwą i szczegółową skrupulatnością, obejmującą swoim zakresem wszystkie obszary działalności, mające wpływ na wydanie rzetelnej opinii na temat sporządzonego przez jednostkę sprawozdania finansowego. (…) W przyszłości chętnie skorzystamy z usług spółki KPW Audytor jako rzetelnego wykonawcy, o czym mieliśmy okazję osobiście się przekonać.”