testKontrola i audyt wewnętrzny

Niezbędnym elementem umożliwiającym właściwe funkcjonowania każdej jednostki jest wdrożony system kontroli wewnętrznej. Prawidłowy system kontroli wewnętrznej umożliwia nie tylko szybkie wykrycie nieprawidłowości oraz nadużyć w firmie, ale przede wszystkim pozwala ograniczyć ryzyka związane z nieprawidłowościami.

Świadczymy usługi w zakresie:

  • realizacji usługi audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych;
  • doradztwa przy tworzeniu odpowiedniego systemu kontroli wewnętrznej - w tym określenia odpowiednich procedur i mechanizmów, jakie powinny funkcjonować w jednostce;
  • weryfikacji istniejących procedur kontroli wewnętrznej oraz wskazania nieprawidłowości występujących w już obowiązujących jednostkę procedurach związanych z kontrolą wewnętrzną.