Praktyki dla studentów

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej studiujących na kierunkach o profilu finansowym, ekonomicznym i matematycznym do odbycia obligatoryjnych praktyk studenckich.

Młodszy Asystent Biegłego Rewidenta / Pomoc księgowego