Jaki jest poziom zapewnienia standardów?

Realizując zadania audytorskie, księgowe, z zakresu finansów, prawa, podatków, czy controllingu, działamy w oparciu o akty prawne i uregulowania, jak: Ustawa o rachunkowości, czy Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym.