testInne usługi wynikające z KSH

Kodeks spółek handlowych określa sytuacje, w których daną czynność może wykonać tylko biegły rewident. Do czynności takich zaliczamy m.in.:

  • badanie planów połączenia spółek (art. 502-503, 516, 520 KSH);
  • badanie planów podziału spółek (art. 536-537 KSH);
  • badanie planów przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności (art. 555-556 KSH);
  • badanie rachunkowości i działalności spółki (art. 223-226 KSH);
  • badanie dokonywane przy zakładaniu spółki akcyjnej i podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 311-320, 449 KSH);
  • badanie wyceny akcji będących przedmiotem obowiązkowego wykupu (art. 416-418 KSH);
  • badanie prawidłowości wyliczenia współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej;
  • badanie prawidłowości wyliczenia udziału kosztów wykorzystanej energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne w wartości produkcji sprzedanej.

Wymienione czynności wykonywane są przez profesjonalny zespół posiadający niezbędne kwalifikacje i doświadczenie.